Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

BẢNG GIÁ MÁY BƠM SAER ITALY CHÍNH HÃNG GIÁ TỐT NHẤT

BẢNG GIÁ MÁY BƠM SAER ITALY

MÁY BƠM SAER ITALYMÁY BƠM SAER ITALYirBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160A 4HP
12.728.000

irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160NC 4HP
12.590.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160NB 4HP
15.153.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160NA 7.5HP
14.850.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200N 7.5HP
16.699.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200NC 5.5HP
16.270.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200NA 5.5HP
16.560.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-200NA 7.5HP
18.300.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250E 7.5HP
22.910.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250D 15HP
25.960.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250C 15HP
27.000.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250B 18.3HP
28.590.000


irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-250A 23HP
29.030.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-125A 4HP
11.600.000

irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-160NC/B 4HP
13.606.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-160NB/B 5.5HP
15.696.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-160NC/A 5.5HP
15.020.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-160NB/A 7.5HP
15.890.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-160NA 7.5HP
16.605.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-200C 5.5HP
18.392.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-200B 7.5HP
17.890.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-200A 10HP
20.513.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-200NB 10HP
20.942.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-200NA 15HP
24.270.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250C 12.5HP
31.290.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250B 15HP
34.004.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250A 20HP
34.450.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250NE 17HP
32.940.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250ND 20HP
34.860.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250NC 23HP
35.640.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250NB 25HP
48.580.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-250NA 30HP
49.620.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-125C 1HP
8.851.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-125B 1.5HP
8.997.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-125A 2HP
8.820.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160C 2HP
10.784.000


irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR32-160B 3HP
11.976.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-250NB 40HP
79.400.000

irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-250NA 50HP
82.450.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-125C 3HP
12.760.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-125B 4HP
13.428.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-125A 5.5HP
14.546.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-160B 7.5HP
18.726.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-160A 10HP
20.816.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-160NC 7.5HP
18.330.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-160NB 10HP
20.360.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-160NA 12.5HP
23.870.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-200C 12.5HP
29.960.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-200B 15HP
32.301.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-200A 20HP
34.401.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-200NC 20HP
33.320.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-200NB 23HP
35.120.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-200NA 30HP
46.170.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-250ND 23HP
36.570.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-250NC/B 25HP
49.130.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-250NC/A 27HP
49.330.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-250NB/B 30HP
50.260.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-250NB/A 34HP
50.400.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR50-250NA 40HP
72.530.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-125C 2HP
9.720.000


irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR40-125B 3HP
11.673.000

op32 32rBơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh Saer OP32R/5 1.2 HP
8.968.000
Còn hàng
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160G 7.5HP
25.000.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160F 10HP
27.460.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160E 12.5HP
31.730.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160D 15HP
33.120.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160C 20 HP
35.260.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160B 25 HP
50.030.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-160A 30 HP
53.462.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-200B 40 HP
92.033.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR80-200A 50HP
98.460.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-125D 4HP
15.520.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-125C 5.5HP
17.050.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-125B 7.5HP
18.883.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-125A 10HP
21.673.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-160C 12.5HP
27.140.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-160B 15HP
29.605.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-160A 20HP
31.580.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-200C 20HP
34.660.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-200B 25HP
47.650.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-200A 30HP
48.720.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-200NC 25HP
48.080.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-200NB 30HP
49.130.000
irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-200NA 40HP
70.150.000


irBơm nước sạch ly tâm trục ngang, cánh kín Saer IR65-250NC 30HP
54.980.000